Page 7 - Crafter kiadvány
P. 7

 BEVEZETŐ
Mintegy 4000 évvel ezelőtt, a bronzkor időszakában az európai társadalmak egy részében mélyreható gazdasági és politikai változások játszódtak le. Na- gyobb, állandóbb települések jöttek létre, amelyeken egy újonnan felemel- kedő, harcos vezetőréteg irányítása alatt különleges kézművesipar alakult ki. A technológiai tudás átadásában és a művészek, kézművesek mobilitásában megfigyelhető hirtelen növekedés leginkább a fémművesség területén ta- pasztalható, amely új, specializált fegyverek, ékszerek és eszközök kialakulá- sához vezetett. Hasonló jelenség figyelhető meg a kerámiaművességben is. Ezekben a bronzkori társadalmakban (Kr. e. 2200–1500 között) közös vonás a szépen felfényezett felületű asztali díszkerámia és a kis ivóedények készítése. Az a tény, hogy ezeket az edényeket az elhunytak sírjaiban is elhelyezték, jól mutatja, hogy társadalmi jelentőségük túlmutatott a háztartásban és az ételfogyasztásban betöltött szerepükön.
A Hajdúsámson határában talált középső bronzkori fegyverkincs (Hajdú-Bihar megye, Magyarország)
Middle Bronze Age weapon hoard found near Hajdúsámson (Hajdú-Bihar County, Hungary)
Jurás Ákos, Déri Múzeum Ákos Jurás, Déri Museum
 5

   5   6   7   8   9